Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

KOMUNIKAT w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego

Data umieszczenia:

KOMUNIKAT
w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688.) zamieszczam poniższą ofertę:
Nr oferty:
EST-525.1.2019
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688.)
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)
Amatorska Liga Piłkarska „ Liga Bociana 2019”

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Bocian KRIS

Termin realizacji zadania:
14.06.2019 r. – 31.08.2019 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:
3 000,00 zł (wnioskowana kwota 5000,00 zł, jednakże z uwagi na założenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (Załącznik do Uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r.) oraz Uchwałę Nr X.77.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. kwota przewidziana na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w roku 2019 w trybie pozakonkursowym wynosi 3 tys. zł (20% z 15 tys.zł))

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować drogą mailową pod adres e-mail: sekretariat@branszczyk.pl lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk w terminie do 31.07.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 311 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.