Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Informacja dot. zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk za 2019 rok

Data umieszczenia:

Przedstawienie Raportu oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk za rok 2019 odbędzie się na sesji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 10 lipca 2020 roku.
Sesja odbędzie się w sali OSP w Brańszczyku. Rozpoczęcie sesji o godzinie 11:00.

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Brańszczyk.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Gminy Brańszczyk pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy Brańszczyk.

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 9 lipca 2020 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być przedstawiony Raport. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Brańszczyk pok. 7, w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca Gminy Brańszczyk zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.
Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do informacji.
Wzór zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Brańszczyk pok. 7 lub w Biurze Rady Gminy.
Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 9 lipca 2020 roku nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk za 2019 rok wg kolejności zgłoszeń.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713).

Niniejsza informacja oraz wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy Brańszczyk do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Brańszczyk zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brańszczyk bip.branszczyk.pl


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 8.00-17.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 482 razy.
© 2006 - 2020 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: EWA SWULIŃSKA, e-mail: ewa.swulinska@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.