Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Powiatowo-Gminno-Parafialna uroczystość patriotyczna upamiętniająca mjr Hubala w Porębie

Data umieszczenia:

Uroczystość upamiętniająca pobyt mjr Hubala z wydzielonym oddziałem Wojska Polskiego w Porębie w 1939 roku organizowana corocznie przez Gminę Brańszczyk i Parafię Poręba w tym roku zyskała wsparcie Powiatu Wyszkowskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Foto

24 września 2017 r. zapoczątkował ją wspaniały koncert pod muralem pn. „Niepokonanej – pieśni i ballady…” w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego i Arlety Lemańskiej. Bardzo wzruszającym momentem dla wielu uczestników była inscenizacja wjazdu szwadronu mjr Hubala, podczas śpiewanej przez p. Wojciecha Bardowskiego „Hubalowej legendy” oraz przyjęcie meldunku o przybyciu żołnierzy przez Proboszcza Parafii Poręba ks. prał. Andrzeja Grzybowskiego.

Majorze Hubalu, są jeszcze
Nieznane w tym kraju mogiły
Gdzie grób Twój nie wiedzą też wieszcze
Wróg chciał Cię uczynić niebyłym
Majorze Hubalu! my młodzi
I starzy jak tutaj stoimy
Będziemy tu zawsze przychodzić
Przysięgę legendzie złożymy

Hubalowa legendo, ptakiem poleć w kraj
Sławę wróć poległym, żywym pamięć daj!
Powróć, koni rżeniem, ku czasom odległym
Nie bądź już milczeniem, Hubalowa legendo!
Powróć, koni rżeniem, ku czasom odległym
Nie bądź już milczeniem, Hubalowa legendo!

Foto

Majorze Hubalu, czy słyszysz
Jak echo bitewne gra larum?
Krąg wiernych Ci Twych towarzyszy
Znów stanął na apel, Hubalu
Majorze Hubalu czy widzisz
W ich twarzach żyjącą legendę?
Tak szkoda, że tego nie widzisz-
Znów poszli pod Twoją komendę

Majorze Hubalu, dlaczego
Nie stajesz, gdy wzywa Cię werbel?
Czemu nie każesz grać "wsiadanego"
A przecież nie braknie Ci szabel?
Majorze Hubalu, bądź pewny
Są szable bo my tu jesteśmy!
Na apel staniemy bitewny
I przetrwa legenda twa w pieśni
/autor nieznany/


Po zaproszeniu przez kapłana na mszę św. w intencji Ojczyzny wzniesiono flagę na maszt a obecni zaśpiewali hymn państwowy, po czym za licznie przybyłymi pocztami szkół, straży pożarnych, kół łowieckich, Rycerzy Kolumba wszyscy przeszli do kościoła parafialnego.

Po powitaniu współorganizatorów: Starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego i Wójta Gminy Brańszczyk Mieczysława Pękula oraz przedstawicieli środowisk szkolnych, mundurowych, stowarzyszeń i związków przy oprawie muzycznej Młodzieżowej Orkiestry „Darmanista” pod kierunkiem Kapelmistrza Dariusza Pieńkosa oraz chóru parafialnego z organistą Michałem Sitkiem; ks. prał. Andrzej Grzybowski Proboszcz Parafii Poręba, wyraził radość ze świętowania kolejnej rocznicy przyjazdu i pobytu majora Hubala i jego oddziału - u nas. „Pięknie to brzmi- u nas, czyli w naszej porębskiej parafii”. W kazaniu zaś nawiązując do bohaterskiej postawy mjr Hubala, mówił o potrzebie wychowania w duchu patriotyzmu i o Maryi, jako wychowawczyni wielu pokoleń Polaków.

Foto

/…/Podziwiając majora Henryka Dobrzańskiego pytamy: skąd się wzięła jego odwaga, jego patriotyzm, jego wreszcie determinacja w walce z okupantem? Determinacja posunięta aż do końca. Na pewno w naszych sercach i umysłach rodzi się pytanie, gdzie i w jakich warunkach rodzą się bohaterowie tacy jak On, tacy jak Hubal? Wreszcie, co trzeba zrobić żeby w dzisiejszych czasach, w których my żyjemy było więcej ludzi podobnych do Hubala? Tydzień temu 17 września zakończyły się obchody 7 tygodnia wychowania, był to ważny czas, bo ten tydzień wychowania w tym roku wpisał się w jubileusz 300- lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i w jubileusz 100 rocznicy objawień w Fatimie. Hasło tegorocznego tygodnia wychowania było takie: „Maryja wychowawczynią pokoleń”. W taki sposób Maryja, którą Polacy dobrze znają, została zaproszona do pomocy w kształceniu i wychowaniu Polaków na ludzi mądrych, dojrzałych i odpowiedzialnych, bo Maryja wychowała nie jedno pokolenie. Maryja wychowała m.in. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który widząc, w jaki sposób Maryja nim się opiekuje, jak go wychowuje powiedział: „wszystko postawiłem na Maryję”. A kiedyś Kardynał Wyszyński wychodząc z prywatnej kaplicy zawołał bardzo radośnie: „znalazłem dłonie, w których mogę ubezpieczyć kościół w Polsce, są to dłonie Maryi”.

Maryja wychowała Jana Pawła II, który oddał swoje życie w jej ręce, szczególnie wtedy, kiedy umarła mu matka. Maryja zastąpiła mu matkę i tak było do końca jego życia. Ona się nim opiekowała, a on był jej posłusznym dzieckiem. Maryja wychowała nie jedno pokolenie Polaków uczących mądrego korzystania z wolności, Św. Jan Paweł II powiedział, że dobry wychowawca nie uzależnia wychowanka od siebie, ale uczy, prowadzi, podpowiada jak korzystać z wolności - i taką wychowawczynią jest Maryja. Ona uczy jak korzystać mądrze i dojrzale z wolności. Takim właśnie bardzo ważnym uniwersalnym programem, który jeszcze się nie przedawnił, dysponuje Maryja i ten program wypływa z Ewangelii i oparty jest na Ewangelii. Z tego programu korzystała rodzina majora Hubala, wywodząca się ze szlacheckiej rodziny. Henryk Dobrzański był wychowany w głębokim patriotyzmie i wierze chrześcijańskiej od najmłodszych lat, począwszy od sakramentu chrztu świętego. W jego życiu występowały bardzo często mocne akcenty, mocne wydarzenia religijne.

Karierę wojskową rozpoczął od bardzo uroczystej Mszy świętej, na której otrzymał pałasz. Często powoływał się na Boga i do Boga się odwoływał. Gdy rozpoczynał walkę partyzancką powiedział tak: „Broni nie złożę, munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg”. Major dbał o życie religijne żołnierzy, tak jak o jego życie religijne kiedyś dbali w domu rodzinnym jego rodzice. Do oddziału przyjął kapelanów, jednego, drugiego potem trzeciego, którzy odprawiali Msze święte w bardzo trudnych i niebezpiecznych warunkach, tak bardzo wówczas potrzebne jego oddziałowi. O tym, że Hubal był wychowywany przez Maryję świadczy medalik podarowany przez matkę, wtedy już walczył na kielecczyźnie i ten medalik został mu wręczony w obecności wszystkich żołnierzy 8 kwietnia 1940 roku, a więc na kilkanaście dni przed śmiercią. Po śmierci medalik zabrał porucznik Abwery i dopiero w 1987 roku ten medalik z wizerunkiem Maryi został zwrócony córce majora. Ta niezwykła maryjna pamiątka przekazana córce majora, zachęca nas abyśmy dzisiaj patrzyli na to jak wychowujemy, jakie wartości przekazujemy dzieciom i młodemu pokoleniu.

Foto

Niestety dzisiaj dużo mówi się o wykształceniu, ale niewiele o wychowaniu, są rankingi mówiące o tym, która szkoła ma lepsze wyniki, z takiego czy innego egzaminu maturalnego; gimnazjalnego, jakie ma wyniki z olimpiad, skąd więcej uczniów dostaje się na wyższe studia i przede wszystkim takie szkoły wybierają rodzice dla swoich dzieci, czy same dzieci, ale nie ma rankingów mówiących, jaka szkoła jest lepsza wychowawczo. Wychowanie zeszło na drugi plan. Ta dzisiejsza uroczystość to uroczystość patriotyczna, która wzywa nas do tego byśmy zaczęli wychowywać nie tylko uczyć, ale wychowywać. To też jest przejaw patriotyzmu.

Trzeba pamiętać, że rodzice są pierwszymi wychowawcami, to oni mają prawo kształtować swoje dzieci w duchu wartości, które sami odkryli i uznają za najważniejsze. Dla rodziców chrześcijańskich, te wartości wynikają z Ewangelii. Są wartościami, na których należy wychowywać, opierać swoje życie i życie swoich dzieci oraz tych, których wychowujemy. Tak właśnie było w rodzinie majora Hubala. Ja wiem, bracia i siostry, że przyszło nam żyć, przyszło nam zdawać egzamin z wychowania w niełatwych czasach. Te niełatwe czasy zabrały dzieciom rodziców, którzy bardzo często są nieobecni w życiu syna czy córki, zwłaszcza w takich ważnych momentach, kiedy dzieci bardzo ich potrzebują. Dzieci często pozostają same, dzisiaj wyrażenie społeczeństwo bez ojca jest coraz bardziej aktualne, a przecież godzina spędzona z dzieckiem to czas najpiękniejszy, to czas najpiękniej wykorzystany i tych godzin bardzo brakuje dzieciom.

Bracia i siostry wychowujmy, bo to jest nasz patriotyczny obowiązek. Niech wychowują rodzice i nauczyciele, wychowawcy, kościół i samorządy. Ktoś powiedział, że „wychowanie nie polega na karczowaniu puszczy, lecz na nawadnianiu pustyni”. Trzeba „nawadniać”, jest to odpowiedzialne zadanie, ale jakże piękne. Dla nauczyciela i dla wychowawcy największym chyba sukcesem i największą radością jest zobaczyć po iluś latach swojego wychowanka, który żyje tymi wartościami, które otrzymał w szkole, w domu czy w jakieś wspólnocie lub organizacji. Dziś organizacji takich mundurowych, w których wszczepiana jest i dyscyplina i miłość do Ojczyzny jest coraz więcej i dobrze, że takie organizacje uczestniczą w naszej dzisiejszej uroczystości.

I pokazujmy młodemu pokoleniu to, co jest dobre, to, co pozytywne, to, co jest piękne i ta dzisiejsza uroczystość to taka praktyczna lekcja wychowania, wychowania patriotycznego i dobrze, że w tej lekcji uczestniczymy. Ona jest potrzebna nam dorosłym, ale przede wszystkim dzieciom i młodemu pokoleniu, niech ta dzisiejsza lekcja kształtuje w nas piękne, dobre postawy, niech wychowuje nas na ludzi odpowiedzialnych za siebie, za innych i za naszą ukochaną Ojczyznę.


Foto

Poproszeni o zabranie głosu Starosta Bogdan Pągowski, Wójt Gminy Mieczysław Pękul i płk. Jan Puścian zgodnie podkreślali, że dzisiejsza uroczystość jest wielką lekcją patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, tak licznie uczestniczącej w tym wydarzeniu. Pamięć o legendarnym bohaterze II wojny światowej i jego podkomendnych jest świadectwem wychowania patriotycznego i przykładem do obierania autorytetów i najlepszych wzorców do postępowania w życiu według najważniejszych wartości społecznych.

Wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul, powiedział m.in.: Co roku, w ostatnią niedzielę września uroczyście obchodzimy przyjazd majora Hubala i jego żołnierzy do Poręby. Tamto wydarzenie miało miejsce we wrześniu 1939 roku a obecnie organizowana jest jego inscenizacja. Żołnierze, którzy pojawili się w Porębie nieśli nadzieję, którą tracili Polacy wraz z upadającym państwem w pamiętne wrześniowe dni 1939 roku. Niewielki ale bohaterski oddział w krótkim czasie stał się żywą legendą, z którą nie potrafiły poradzić sobie wielokrotnie liczniejsze i dobrze uzbrojone oddziały niemieckie. Niemcy szybko zrozumieli jak niebezpieczna jest rodząca się wówczas legenda bohaterskiego majora Hubala, dlatego użyli wszelkich środków by zniszczyć oddział i rodzącą się niebezpieczeństwo. Po rozbiciu oddziału i śmierci majora Hubala zamierzeniem Niemców było, żeby postać majora Hubala wymazać z pamięci Polaków, bo Niemcy bali się legendy rodzącej nadzieję, w sercu zniewolonej ojczyzny. Dlatego nawet miejsce pochówku utajniono i nie jest znane nawet dzisiaj. Przez powojenne lata przetrwała pamięć o bohaterskich żołnierzach, mimo że o takich postaciach jak major Hubal nie można było głośno mówić. Mamy dzisiaj wolną Polskę, cieszymy się niepodległym państwem, czcimy pamięć o naszych bohaterach. Już nie musimy o wolność zabiegać na polach bitewnych, ale musimy pamiętać, bo pamięć jest gwarantem dzisiejszej wolności. Pielęgnujemy pamięć, wdzięczni jesteśmy naszym bohaterom stojąc dzisiaj pośród sztandarów, na których wypisane są imiona naszych bohaterów. Nasze zachowania świadczą o tym, że staramy się budować jedność, staramy się postępować w sposób, by Polska była państwem silnym. Każdy z nas tutaj obecny ma wykonania pracę, która ma dobrze służyć ojczyźnie. Chciałbym podkreślić w tym miejscu szczególną rolę księdza prałata. Księże prałacie, jestem zawsze pod wrażeniem tego, co robisz dla tego kościoła dla tej parafii. Nie sposób nie docenić Twoich zasług dla przywracania historii i wychowania młodzieży. A dzisiejsza uroczystość jest lekcją naszego patriotyzmu, pokazujemy swoim zachowaniem, że staramy się być godni, by iść drogą, którą szedł major Hubal. Nikt nie wymaga dzisiaj od nas ofiar najwyższych, ale winni jesteśmy pamięć, o bohaterstwie naszych przodków, o bohaterstwie Majora Hubala i jego żołnierzach. Pamięć, która jest podwaliną dzisiejszej wolności. Tą wolność musimy pielęgnować a w chwili próby jej bronić. To nasz obowiązek względem naszych bohaterów.

Po mszy świętej przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy oraz szkół złożyli kwiaty pod tablicami pamiątkowymi poświęconymi mjr Hubalowi i Żołnierzom Armii Krajowej, po czym w uroczystym orszaku za pocztami sztandarowymi, orkiestrą i szwadronem konnym przemaszerowano na kolejną część uroczystości. Plenerowa imprezę rozpoczęła parada motocykli z jednostką „Grom” i motocyklistami z naszej gminy planowanym szlakiem przemarszu mjr Hubala z oddziałem do przeprawy przez rzekę Bug, po czym zaproszono na inscenizację batalistyczną w wykonaniu Ułanów Krechowieckich z Białegostoku wraz z koordynatorem przedsięwzięcia Ryszardem Kwiatkowskim Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół 9PSK „Szwadron” z Białej Piskiej. Publiczność obejrzała z bliska atak kawalerii na stacjonujące wojska niemieckie, które mimo posiadanej ciężkiej broni, cekamów i moździerzy, ulegli naporowi ułańskiej szarży, za co nagrodzono ją gromkimi brawami.

Dla dzieci zaś miłym akcentem było wręczenie nagród laureatom konkursu pt. „Hubal w moich oczach”, do którego przystąpiły wszystkie szkoły z terenu gminy i ze szkoły w Dybkach. Ks. prał. Andrzej Grzybowski, Wójt Gminy Mieczysław Pękul i Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski, który ufundował nagrody, pogratulowali dzieciom, wyrażając radość nie tylko z ich talentu artystycznego /prace można było zobaczyć na przygotowanej przez GDK wystawie/, ale również z wiedzy o majorze Hubalu.

Foto

I kategoria klasy I-III:

I miejsce- Natalia Gorczyca klasa III PSP Poręba
Opiekun- Grażyna Górecka
II miejsce- Dawid Rutkowski klasa III PSP Dybki
Opiekun- Barbara Radomska
III miejsce- Dawid Pałubiński klasa III PSP Nowe Budy
Opiekun- Jacek Kuropatwa
Wyróżnienie- Lena Perzyna klasa III PSP Brańszczyk
Opiekun- Dorota Owsianko

II kategoria klasy IV-VII:,

I miejsce- Dawid Szymański klasa V PSP Trzcianka
Opiekun- Tomasz Łyskawy
I miejsce- Martyna Zawistowska klasa VII PSP Trzcianka
Opiekun- Ewa Szymańska
II miejsce- Kacper Roguszewski klasa IV PSP Knurowiec
Opiekun- Beata Szupiluk
III miejsce- Wiktoria Mróz klasa IVc PSP Brańszczyk
Opiekun- Alicja Śniadała
Wyróżnienie- Klaudia Deluga klasa IV PSP Białebłoto
Opiekun- Barbara Łapińska
Wyróżnienie- Kamil Zyśk klasa IV PSP Nowe Budy
Opiekun- Jacek Kuropatwa

Niebagatelnym wydarzeniem na rocznicowych obchodach było spotkanie z autorem książki pt. „Gdzie spoczywa Hubal?” Dariuszem Szymanowskim Prezesem Stowarzyszenia „Wizna 1939”, który opowiedział o jej powstaniu, wspomnieniach ludzi i zapomnianych dokumentach, a przede wszystkim o konieczności usystematyzowania faktów związanych z miejscem spoczynku mjr Henryka Dobrzańskiego. Po czym przy stoisku Stowarzyszenia „Wizna 1939” i Starostwa Powiatowego autor udzielał autografów wszystkim żywo zainteresowanym nową i bardzo cenną publikacją.

Foto

Efektownym zakończeniem uroczystości była musztra paradna w wykonaniu uczniów Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” z Wyszkowa. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w organizację obchodów rocznicowych, a Strażakom OSP Białebłoto i Rycerzom Kolumba z Parafii Poręba za pyszny żołnierski poczęstunek. Szczególne podziękowania za wsparcie finansowe Organizatorzy kierują do Marszałka Adama Struzika i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

ZAPRASZAMY DO FOTO-GALERII


Opracowanie: Dyr. Maryla Puścian
Publikacja: Marek Rozenek
Foto: GDK BrańszczykStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1296 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.