Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA

Data umieszczenia:

GOSPODARKI ODPADAMI

Urząd Gminy w Brańszczyku przypomina podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.
Obiekty takie jak: obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, restauracje, hotele, pensjonaty, szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, apteki, oraz domy letniskowe zobowiązane są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Brańszczyk)
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:
− uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;
− indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z jednostką wywozową – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne).

Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, które nie są wykorzystywane do zamieszkiwania, tylko w celu czasowego przebywania również zobowiązani są do indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Brańszczyk.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, które nie są wykorzystywane do zamieszkiwania, tylko w celu czasowego przebywania w związku z wypoczynkiem zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy oraz zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności zawarcia umów. Umowę można zawrzeć z nast. firmami:
1. MPK Sp. z o.o., Sp. k. ul. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka, nr tel. 29-769-18-00, 665-040-139
2. Usługi Komunalne KOMGAZ M. Milczarek ul. S. Okrzei 77A 07-200 Wyszków, nr tel. 29-74-252-35,
3. WAB-POL Andrzej Wójcik ul. Nadgórze 34 07-200 Wyszków, nr tel. 501-681-171, 501-681-181,
4. ZGK w Ostrowi Maz. ul. B. Prusa 66 07-300 Ostrów Maz., nr tel. 29-64-573-01,
5. PROSPRECO Sp. z o.o. ul. Starosty Kosa 4 07-410 Ostrołęka, nr tel. 575-609-607,
6. PHU Batory Sp. z o.o. ul. Batorego 6 05-240 Tłuszcz,
7. Jurant Sp. J. ul. Ossowska 73 05-220 Zielonka, nr tel. 22-781-90-63,
8. Błysk-Bis Sp. z o.o. Szlasy-Złotki 10 06-425 Karniewo, nr tel. 29-717-22-34,
9. Partner D. Apelski ul. Płytowa 1 03-046 Warszawa, nr tel. 22-811-08-53


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 379 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.