Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Informacja dotycząca

Data umieszczenia:

„Usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Brańszczyk”

Realizacja zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Brańszczyk w 2018 r.”

W 2018 r. Gmina Brańszczyk złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie, w formie dotacji, zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Brańszczyk”.

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 4 października br. przyznano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 33.999,55 zł.

Po wyłonieniu Wykonawcy, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, w dniu 19.10.2018 r. podpisano umowę z firmą, która zaoferowała najniższą cenę za zebranie, transport i utylizację eternitu – ECO-TEC Maciej Mączyński, ul. Twarda 44/19, 00-831 Warszawa.

Zgodnie z umową, zadanie to zostało zakończone w dniu 16.11.2018r.
Koszt całkowity zadania wyniósł 42.517,44 zł, z czego:
• dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie – 33.999,55 zł,
• z funduszu gminy – 8.517,89 zł.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 148.0 ton odpadów zawierających azbest.
W 2019r. Urząd Gminy w Brańszczyku planuje również złożyć wniosek do WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie do utylizacji azbestu i przyjmuje wnioski na ten cel od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 164 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.