Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Zaproszenia

I N F O R M A C J A o XII sesji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 11 października 2019r. o godz. 15.00;

Data zaproszenia:
Miejsce: sala OSP w Brańszczyku

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5. Informacja o pracy Urzędu Gminy za okres między sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wyszkowie na kadencję 2020-2023;
2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dalekie-Tartak, stanowiącej własność Gminy Brańszczyk oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019 – 2028;
4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2019 rok;
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej na 4403W w Gminie Brańszczyk”;
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Ewa Beata WielgolaskaStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 3095 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.