Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Zaproszenia

I N F O R M A C J A o III sesji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 28 grudnia 2018r. o godz. 10:00;

Data zaproszenia:
Miejsce: sala OSP w Brańszczyku

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
5. Informacja o pracy Urzędu Gminy za okres między sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania z zakresu właściwości Powiatu - zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Brańszczyk w 2019 roku;
2) w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2019;
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
4) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
5) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
6) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku;
7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk;
8) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brańszczyk na lata 2019 – 2028;
9) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2019;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, Przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk;
11) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Brańszczyk;
12) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Gminy Brańszczyk;
13) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Rady Gminy Brańszczyk.

7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Ewa Beata WielgolaskaStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1895 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.