Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Zaproszenia

ZAWIADOMIENIE o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 8 września 2017 r. o godz. 13.00

Data zaproszenia:
Miejsce: w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie porządku dziennego
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
4. Opinia w sprawie nadania imienia Marii Żywirskiej skansenowi w Brańszczyku.
5. Opinia projektów uchwał:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację
zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W
odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego
w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z
siecią TEN-T”
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brańszczyk na lata 2017 – 2022;
3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2017 rok;
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie posiedzenia


Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir GałązkaStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGWStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1207 razy.
© 2006 - 2012 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: KAMIL GINKO, e-mail: kamil.ginko@branszczyk.pl, tel.: (29) 679-40-40
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.