Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Zaproszenia

ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Gminy Brańszczyk w dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 15.00

Data zaproszenia:
Miejsce: w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku dziennego
3. Zapoznanie się z treścią Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 kwietnia 2017 r.
4. Analiza sprawozdania finansowego Gminy Brańszczyk za 2016 r. składającego się z:
1) bilansu z wykonania budżetu gminy Brańszczyk,
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
3) łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych,
4) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych.
5. Ocena wykonania budżetu pod katem celowości wydatków, gospodarności, a także realizacji uchwał dotyczących zadań inwestycyjnych oraz wydanie opinii o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brańszczyk za 2016 r.
6. Wnioski
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie posiedzenia
Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o udział w obradach Rady Gminy.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mariusz Piotr MarszałStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGWStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1137 razy.
© 2006 - 2012 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: KAMIL GINKO, e-mail: kamil.ginko@branszczyk.pl, tel.: (29) 679-40-40
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.