Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Zaproszenia

INFORMACJA o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 14.00

Data zaproszenia:
Miejsce: w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie porządku dziennego
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
4. Zapoznanie się z wnioskiem Pana Krzysztofa Rek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 76/4, 76/7, 76/8, 76/9 położonych w Białymbłocie-Kurza.
5. Rozpatrzenie wniosku Radnego Pana Jana Domalewskiego w sprawie uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski.
6. Zapoznanie się z pismem Radnej Pani Ewy Wielgolaskiej dot. zakupu działki pod budowę świetlicy w miejscowości Niemiry.
7. Zapoznanie się z pismem Pana Eugeniusza Kukwy.
8. Opinia projektów uchwał:

1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o numerach ewidencyjnych 618 i 619 miejscowości Przyjmy;
2. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania
z zakresu właściwości Powiatu - bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Brańszczyk w 2018 roku;
3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2018 – 2028;
4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok;
5. w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
6. w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
7. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brańszczyk.


9. Sprawy różne
10. Zamknięcie posiedzeniaPrzewodniczący Rady Gminy
Sławomir GałązkaStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGWStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1533 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.