Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Zaproszenia

INFORMACJA o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00

Data zaproszenia:
Miejsce: w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie porządku dziennego
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na drogach gminnych – Komendant Powiatowej Policji w Wyszkowie.
5. Zapoznanie z projektem taryf zawartych we wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
6. Informacja o działalności spółek wodnych w Brańszczyku i Porębie.
7. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych.
8. Rozpatrzenie pisma ze Starostwa Powiatowego w sprawie powiększenia działek gminnych 360/10, 360/5 poprzez zakup terenów będących własnością powiatu.
9. Informacja w sprawie możliwości zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Drohiczyn na wspólną realizację projektu pn. „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych”;
10. Opinia projektów uchwał:
1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2018 – 2028;
2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok;
3. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
4. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brańszczyk lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg;
5. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.


11. Sprawy różne
12. Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir GałązkaStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGWStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1667 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.