Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Dane statystyczne

W związku z zainteresowaniem mieszkańców danymi statystycznymi dotyczącymi ludności, stanu i struktury demograficznej naszej gminy przedstawiam Państwu dane dotyczące tych obszarów za okres 22 lat. Źródłem danych jest prowadzona przeze mnie oraz przez poprzedniego kierownika USC w tym okresie sprawozdawczość.

Zwrócić chciałam uwagę na pojęcie “ewidencja ludności”, czemu ona służy. Istotą ewidencji ludności, wg obecnego stanu prawnego, jest rejestracja pobytu, czyli zameldowanie służy celom ewidencyjnym i oznacza jedynie potwierdzenie faktu pobytu w danym lokalu, budynku, a nie nabycie do niego tytułu prawnego. Ewidencja ludności polega więc na rejestracji stanu faktycznego, a nie prawnego. Jest również m.in. źródłem informacji statystycznych.

Natomiast początki rejestracji stanu cywilnego sięgają wieku XVI ( rys historyczny przedstawiłam w cyklu artykułów “Prawo w USC”). Obecnie rejestracją stanu cywilnego zajmują urzędy stanu cywilnego. Są jedynymi urzędami na świecie, do których nie docierają zawieruchy dziejowe. Niezależnie od tego jaki jest ustrój, jakie rządy czy podział administracyjny kraju rejestrują urodzenia i zgony, przyjmują oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Istnieją 60 lat, niezależnie od zmieniających się warunków ustrojowych.

Księgi rejestrowe a w nich akty stanu cywilnego są źródłem wiedzy o społeczeństwie, utrwalone w nich podstawowe dane już trzech pokoleń Polaków, służą jako materiał naukowo-badawczy, są bezcennym dorobkiem pokoleń pracowników urzędu stanu cywilnego.

Przeglądając księgi stanu cywilnego z okresu 100 lat, pięciu pokoleń ( taki okres są przechowywane w archiwum danego USC, a następnie są przekazywane do Archiwum Państwowego) można dostrzec zmiany, jakie nastąpiły w tym czasie - od posługiwania się kałamarzem i piórem ze stalówka do maszyn elektronicznych i - już w wielu urzędach – komputerów. Do roku 1915 akta stanu cywilnego sporządzane były w języku rosyjskim (dot. naszej gminy).

Rejestracja stanu cywilnego opiera się na aktach prawnych. Prawne znaczenie rejestracji stanu cywilnego podnosi zawarta w ustawie zasada, że akty stanu cywilnego są wyłącznym dowodem zdarzeń w nich stwierdzonych, a ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym.

Oba wymienione wyżej obszary wymagają wielkiej rzetelności, systematyczności, dokładności, dużej znajomości przepisów prawnych. Dokumenty tworzone przez urzędy stanu cywilnego oraz ewidencje ludności przedstawiają również wartość historyczną.

Dane statystyczne przedstawiam w tabelach z podziałem na zgłoszenia meldunkowe oraz zdarzenia. Wykorzystałam również materiały z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego wg stanu w dniu 20 maja 2002 roku.


Brańszczyk dnia 15 stycznia 2006r.


opracowanie: Teresa Kasprowicz
Kierownik USC
 • LUDNOŚĆ GMINY BRAŃSZCZYK W/G MIEJSCOWOŚCI - STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.


 • STATYSTYKA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI NA DZIEŃ 31.12.2019 R.


 • STATYSTYKA ZDARZEŃ W USC ZA 2019 R.


 • Stopka

  Urząd Gminy w Brańszczyku

  ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

  tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
  fax: (29) 679-40-40

  e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
  www: http://www.branszczyk.pl

  Godziny otwarcia:
  URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
  poniedziałek w godz. 9.00-18.00
  wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
  piątek w godz. 8.00-15.00

  Konto bankowe:
  BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
  29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

  Biuletyn Informacji Publicznej

  http://www.bip.branszczyk.pl

  Miedzy Bugiem a Narwią

  Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

  NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

  MODR Komenda Wyszków  Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 17529 razy.
  © 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
  Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
  Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
  Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.