Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Biblioteki

Foto

Foto
„Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy, a nigdy nam nie poskąpi ani mądrości, ani światła...” J.W.

Współcześnie termin „książka” powszechnie kojarzony jest z najbardziej znaną jej postacią, tradycyjnie nazwaną kodeksem. W ciągu 5 tysięcy lat swego istnienia miała ona jednak różnorodne formy. Historia książki to temat obszerny, powiązany z innymi zagadnieniami np. historią pisma.

Druki, które ukazały się do 1500 roku, zwane inkunabułami przypominały rękopisy. Wynalezienie druku, rozwój przemysłu i wielkie zmiany społeczne sprzyjały rozwojowi piśmiennictwa i ułatwiły dostęp do ksiąg.

Co więcej „książka – jak mówi Emil Zegadłowicz – jest największym dobrem człowieka. Rozszerza świadomość ludzką, łączy, niepokoi i przetwarza; rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją; znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności; przezwycięża mijanie”.

Biblioteki powstały dzięki bibliofilom, a wzorce bibliofilstwa czerpiemy z dworów królewskich, klasztorów i uniwersytetów; zaś proces upowszechniania ksiąg i udostępniania szerszej społeczności obserwujemy dopiero od XVIII wieku.

Przypominając tak odległe czasy warto zastanowić się nad faktem szerokiego dostępu do ksiąg.


Ów dostęp w gminie Brańszczyk został zapoczątkowany powstaniem w 1949 roku Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Mieściła się ona w szkole podstawowej, w sali do której wszyscy mieli dostęp, a po wakacjach w budynku prywatnym naprzeciwko szkoły – obecnie pp. Kuczyńskich.

Kolejną siedzibą Gromadzkiej Biblioteki Publicznej był budynek gminny naprzeciwko Urzędu Gminy. W 1973 roku już Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, zajmując jedno pomieszczenie (obok znajdował się Urząd Stanu Cywilnego).

Najstarszym dokumentem w naszej bibliotece jest książka A. Fredry „ Dożywocie”, „ Bajka polska wieku oświecenia w wyborze” wydane w 1947 roku.. Z zachowanych protokołów zdawczo-odbiorczych wynika, że pierwszym kierownikiem biblioteki od 1949 roku była Jadwiga Śliwowska, następnie Danuta Przybylska, a po niej Hanna Sienicka.

Janina Potęga prowadziła bibliotekę od 1955 roku do 1958 roku, przekazując księgozbiór Teresie Archackiej, która pracowała do 1959 roku. 16 lat między, 1959- 1975 rokiem, kierownikiem biblioteki była Wanda Suwałkiewicz. Od 1. grudnia 1975 roku biblioteką kieruje Bożena Głowacka.

Wiemy, że kiedyś za człowieka kulturalnego uważano tego, który umiał czytać i pisać, dzisiaj od człowieka kulturalnego wymaga się znajomości zarówno książek, jak i nowych form gromadzenia informacji. Pamiętajmy jednak, że trzeba koniecznie utrzymywać przy życiu ten niezbędny instrument rozwoju ludzkiego i kulturalnego, jakim jest książka.


Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w BrańszczykuGminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku
Czytelnia Internetowa


ul. Jana Pawła II 43
email: biblioteka@branszczyk.pl
tel. (29) 679 40 25
Zasób księgozbioru 12300 woluminów
czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30:16.30

ZAPRASZAMY DO FOTO-GALERII

Filia Biblioteczna GBP w Porębie


Poręba Średnia /lokal w budynku OSP/
Zasób księgozbioru 10000 woluminów
czynna: środa 9-17, czwartek 8-12, piątek 9-17


Filia Biblioteczna GBP w Trzciance


Trzcianka / lokal w PSP im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance/
Zasób księgozbioru 6800 woluminów
czynna: czwartek 8-17, piątek 8-16


Filia Biblioteczna GBP w Nowa Wieś


Białebłoto Nowa Wieś /lokal w PSP im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi/
Zasób księgozbioru 6000 woluminów
czynna: poniedziałek 8– 16 , wtorek w godzinach 8– 16


Filia Biblioteczna GBP w Turzynie


Turzyn 75 /lokal w szkole/
Zasób księgozbioru 4800 woluminów
czynna: w środy w godzinach od 8 : 15Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGWStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 8473 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.