Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Gminny Dom Kultury

Foto


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00


Jakże wyjątkowym musi być miejsce odwiedzane z potrzeby serca i umysłu.
Jakże szczęśliwymi winni być ludzie z racji wykonywanej profesji, których zadaniem jest – poprzez edukację kulturalną i rekreację – przypominanie o radości życia.


Jeśli w taki sposób patrzycie Państwo na misję działania samorządowej jednostki kultury, jeśli uważacie, że jej celem powinno być rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności gminnej – to trafiliście pod właściwy adres – do Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku.

Jednostkę organizacyjną kultury w obrębie Gminy Brańszczyk powołała w 1993 r. Rada Gminy Brańszczyk. Prawną podstawą działalności Gminnego Domu Kultury jest Statut, będący załącznikiem do Uchwały Rady Gminy. Ponadto ex officio upowszechnianie kultury i status animatorów kultury regulują przepisy zawarte w ustawach i rozporządzeniach Ministra Kultury oraz Regulaminie Organizacyjnym nadanym przez Dyrektora.

Gminny Dom Kultury w Brańszczyku realizuje zadania z zakresu kultury, rekreacji i upowszechniania informacji poprzez:

  • propagowanie walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy;
  • tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie(instrumenty dęte, instrumenty klawiszowe);
  • prowadzenie działalności informacyjnej (poprzez bezpłatny dostęp do Internetu, wydawanie gminnej gazety "Lokalne Wieści Gminne");
  • organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych;
  • wspieranie inicjatyw społecznych i współpracę z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi i społecznymi w zakresie organizacji w/w imprez
  • rozwijanie zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży(wędkarstwo, dziennikarstwo, fotografia, gry komputerowe, sport).

O atrakcyjności i bogactwie oferty przygotowywanej rokrocznie przez Gminny Dom Kultury w Brańszczyku przekonało się już bardzo wielu mieszkańców, gości odwiedzających naszą gminę, a – za ich przyczyną – także radnych, którzy zezwalają na kontynuowanie realizowanej przez nas działalności.

Każdego, kto uczestniczył już kiedyś w którymś z naszych działań, zachęcamy do ponownego udziału. Wszystkich zaś pozostałych – serdecznie zapraszamy.


Gminny Dom Kultury w Brańszczyku
ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk
tel. (029) 679-40-45
e-mail:
gdk.mbm@wp.pl Internet: www.branszczyk.pl
Regon: 550434801 NIP 762-14-46-747
Nr konta: Bank Spółdzielczy Ostrów Maz. Oddz. Brańszczyk 66892310630500079420050001


Stopka


Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 21791 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.